THÔNG BÁO

Về việc mở lớpresearch paper writer do my homework bồi dưỡng, thi chứng chỉ tiếng Anh: A2, B1, B2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Căn cứ Công văn số 2060/BGDĐT-QLCL ngày 14/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo định dạng đề thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam cho Đại học Thái Nguyên;

Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục – Đại học Thái Nguyên phối hợp với Viện đào tạo liên tục thông báobồi dưỡng, thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam cụ thể như sau:

1. Đối tượng bồi dưỡng: Cán bộ công chức, viên chức, chuyên viên và những người có nhu cầu đánh giá năng lực ngoại ngữ.

research paper writer do my homework

2. Hồ sơ đăng kí học: Đơn đăng ký học (theo mẫu), chứng minh thư photo, 02 ảnh 4×6 (ảnh chụp mới nhất)

3. Thời gian học: Thời gian học vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần hoặc trong giờ hành chính (theo nhu cầu của học viên).

4. Lệ phí thi: 1.500.000đồng/học viên (Một triệu năm trăm nghìn đồng)

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN